• 2008 Honda Civic LX
  2008 Honda Civic LX
  Price $7,918
 • 2009 Chevrolet Impala LS
  2009 Chevrolet Impala LS
  Price $7,583
 • 2017 Subaru Forester 2.5i Limited
  2017 Subaru Forester 2.5i Limited
  Price $27,772
 • 2006 Subaru Outback 2.5i Limited
  2006 Subaru Outback 2.5i Limited
  Price $9,235
 • 2014 Subaru Legacy 2.5i Sport
  2014 Subaru Legacy 2.5i Sport
  Price $16,776
 • 2012 Subaru Legacy 2.5i Premium
  2012 Subaru Legacy 2.5i Premium
  Price $13,111
 • 2010 Kia Rio LX
  2010 Kia Rio LX
  Price $7,774
 • 2015 Subaru Outback 3.6R Limited
  2015 Subaru Outback 3.6R Limited
  Price $26,336
 • 2015 Subaru Outback 2.5i Limited
  2015 Subaru Outback 2.5i Limited
  Price $21,524
 • 2015 Subaru Forester 2.5i Premium
  2015 Subaru Forester 2.5i Premium
  Price $22,683
 • 2015 Chevrolet Colorado LT
  2015 Chevrolet Colorado LT
  Price $26,174
 • 2017 Subaru Impreza 2.0i Limited
  2017 Subaru Impreza 2.0i Limited
  Price $26,073